Regulamin forum

 

Regulamin forum i zamieszczania komentarzy na www.terazgrodkow24.pl

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Agencja Reklamowo – Doradcza BASTET z siedzibą w Słupsku zwaną dalej Właścicielem, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w forum serwisu www.grodkow24.pl

 

znajdującego się pod adresem http://terazgrodkow24.pl/forum oraz komentarzy zamieszczonych pod adresem http://terazgrodkow24.pl/forum/active/list zwanych dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

 

 1. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Właściciel może uzależnić korzystanie z Forum od wcześniejszego dokonania rejestracji.

 2. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum w tym zamieszczone komentarze.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne oraz zawierające pomówienia, czy też mające na celu poniżenie czy obrażenie osób trzecich.

 4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim oraz naruszających swoją treścią powyższy regulamin.

 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4 i 5 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.

 7. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:
  a ) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
  b ) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
  c ) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
  d ) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
  e ) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  f ) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

 8. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 8 powyżej.

 9. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

 10. Regulamin niniejszy dotyczy każdej zamieszczonej bez względu na czas jej zamieszczenia.

 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.

 

 

 

reklama

Kalendarz imprez

n p w ś c p s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28