Wywiad z Markiem Antoniewiczem – burmistrzem Grodkowa, który ubiega się o reelekcję na IV kadencję

1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować ponownie na stanowisko Burmistrza Grodkowa?

- Odpowiedź na takie pytanie jest zawsze najtrudniejsza, ale 16-letnie doświadczenie pracy w samorządzie mówi mi, aby jeszcze kontynuować dalej rozpoczęte prace. W ostatnim czasie ukończyłem studia podyplomowe z zakresu „Podnoszenia kompetencji kadr menedżerskich w samorządzie terytorialnym”, co jeszcze bardziej mnie zmotywowało do startowania w wyborach. Wiek nie stanowi też przeszkody i wierzę, że stać mnie jeszcze na podejmowanie wielu wyzwań i trudnych decyzji.

 

2. Jakie ma Pan priorytety będąc po raz czwarty Burmistrzem Grodkowa i jak zamierza Pan je zrealizować

- Przede wszystkim przygotować gminę do dalszego okresu finansowania unijnego tak, aby powtórzyć wynik dotychczasowy (ściągnięcie około 100 milionów zł na rozwój gminy), kontynuować zadania już rozpoczęte np. remont ratusza, dalszy etap kanalizowania gminy, poprawa infrastruktury drogowej, budownictwo socjalne, dodatkowe wsparcie dla najbiedniejszych w formie jadłodajni, pobudzenie strefy ekonomicznej (mamy w niej od niedawna własny teren, co już jest sporym atutem w rozmowach z przyszłymi inwestorami), a z drugiej strony podążać z duchem czasu i inwestować w innowacje.

 

3. Niektóre Pana obietnice wyborcze z poprzednich lat wciąż nie zostały zrealizowane, jak np. kompleksowy remont Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Czy w końcu doczekamy się tejże inwestycji, aby pracownicy Domu Kultury nie musieli się wstydzić, w jakich warunkach przyjmują artystów z całego świata?

- Gości przyjmujemy nie tylko w Ośrodku Kultury i Rekreacji, ale także w innych miejscach Gminy np. świetlicach wiejskich, obiektach sportowych, szkołach i myślę, że nie mamy, czego się wstydzić. Wracając do OKiRu to nie jest tylko jeden obiekt to także hala sportowa przy ul. Klubowej, w którą łącznie z trwającym remontem sufitu, wymianą okien a wcześniej wymianą parkietu zainwestowaliśmy około 1 mln zł, to także zmodernizowany za 3, 8 mln zł stadion sportowy, którym możemy się chwalić na zewnątrz i jak państwo obserwujecie jest to inwestycja rozwojowa - kolejny teren został ogrodzony z planem uruchomienia kolejnego boiska treningowego oraz bieżni i skoczni do wykorzystania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Dodam wybrukowanie terenu przy OKiR oraz dofinansowanie programów, dzięki, którym OKiR pozyskał sprzęt audiowizualny, oświetlenie, czy w najbliższej przyszłości nowe nagłośnienie a także zakup samochodu oraz foteli do sali kinowej. Nikt nie może powiedzieć, że zapomniałem o Domu Kultury. Jest też przygotowany projekt remontu samego OKiRu - jednak jego wysoki koszt powoduje, że poszukujemy możliwości dofinansowania.

 

4. Na Rynku w Grodkowie wciąż jest zbyt mało atrakcji kulturalnych, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Jaki ma Pan pomysł, aby ożywić centrum miasta i przyciągnąć do niego więcej mieszkańców?

- Sama rewitalizacja centrum spowodowała, że mieszkańcy, ale nie tylko odwiedzają nasz rynek, wystarczy zobaczyć, co dzieje się w pogodne dni przy fontannie. Wiele osób opowiada, że przychodzą wieczorem z rodziną, aby podziwiać podświetlony ratusz. Proszę popytać byłych grodkowian, którzy z nostalgią przyjeżdżają do swojego rodzinnego miasta i dosłownie przecierają oczy widząc zachodzące zmiany. Przykładem są goście z Beckum, którzy podkreślają, że z każdą wizytą znajdują Grodków innym lepszym, piękniejszym. Są już cykliczne imprezy tj.: jarmark wielkanocny, mikołajki, imprezy charytatywne, czytanie książek i inne imprezy organizowane przez bibliotekę. Trzeba je tylko dostrzec, ci, którzy tego nie widzą, to delikatnie mówiąc malkontenci, którzy niczego nie zauważą, bo nie chcą. Pewnie można by więcej, ale proszę pamiętać, udział środków unijnych w rewitalizacji niesie za sobą ograniczenia, szczególnie jest problem z imprezami komercyjnymi, dlatego musimy poczekać pięć lat od zakończenia inwestycji.

 

5. W Izbie Pamięci Ziemi Grodkowskiej odsłonięto makietę przedstawiającą stację kolejową wraz z całym otoczeniem w Grodkowie, jak wyglądała w latach dwudziestych. Jakie plany, co do zagospodarowania i odtworzenia dworca kolejowego ma gmina Grodków? Czy makieta pana Józefa Wilczęgi może się przyczynić do tego, że chociaż w części budynek dworca będzie wiernie odtworzony, tak jak wyglądał kiedyś?

- Pragnieniem nas wszystkich jest żeby położyć się spać biednym a rano wstać bogatym, a sprowadza się to do tego, że załatwienie wielu spraw wymaga spokoju, cierpliwości, czasu i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. Dotyczy to też dworca i jego otoczenia. 

Niedawno udało się (rozmowy z PKP są bardzo trudne) przejąć ten obiekt wraz z terenem. To był pierwszy krok, następny to zagospodarowanie pustostanu i to się aktualnie odbywa. W jednej części umiejscowiliśmy Straż Miejską i mieszkanie komunalne, w następnych przygotowywany jest remont z przeznaczeniem dla Caritasów. Po zakończeniu tego etapu będzie można podejmować dalsze działania. Natomiast zachęcam do odwiedzenia Izby Pamięci Ziemi Grodkowskiej i obejrzenia makiety dworca kolejowego z otoczeniem wykonaną przez p. Józefa Wilczęgę. W mojej ocenie jest to dobry materiał do przygotowania rewitalizacji tego obiektu.

 

6. Podróżując po Polsce nigdzie nie spotkałem się z takim bałaganem, jaki panuje w holu budynku dworcowego w Grodkowie. Podróżni mają problem z swobodnym przejściem, a wielu z nich nie może się tam schronić na czas przyjazdu pociągu. Czy funkcja pasażerska tego dworca zostanie przywrócona?

- Ja natomiast widziałem gorsze obiekty, ale jeszcze raz chcę przypomnieć, że ten obiekt przejęliśmy od PKP w takim stanie technicznym, sposobie jego zagospodarowania, z wieloletnimi umowami na działalność gospodarczą, dlatego wszystkie kolejne decyzje należy podejmować bardzo rozważnie w uzgodnieniu z obecnymi najemcami.

 

7. Na jakim etapie jest realizacja inwestycji polegająca na budowie 20 turbin wiatrowych w okolicach Bąkowa i Młodoszowic, na którą inwestor pozyskał pozwolenie na budowę?

- W pytaniu jest odpowiedź, inwestor ma pozwolenie na budowę, a więc może rozpocząć budowę turbin wiatrowych w tamtym rejonie.

 

8. Od wielu lat mówi się o tym, że OPS i Caritas należy wyprowadzić z budynku Ratusza. Co dzieje się w tym temacie?

- W przyszłym roku jest plan przeniesienia OPS-u do pustych pomieszczeń po byłym szpitalu. Mamy dokumentację i będziemy wkrótce rozpoczynać remont tego obiektu. Natomiast jak już wspominałem Caritas znajdzie miejsce w części mieszkalno-usługowej budynku dworca obok Straży Miejskiej. Na początku 2015 roku składamy duży projekt do Ministerstwa Kultury na remont wnętrza ratusza mam nadzieję, że z sukcesem.

 

9. W ostatnim czasie gmina Grodków sporo środków inwestowała w poprawę infrastruktury drogowej. Czy po ponownym wyborze Pana na następną kadencję nadal tak będzie? Jakie plany i cele ma Pan, jeśli chodzi o budowę dróg w naszej gminie, czy Tarnów Grodkowski także doczeka się nowego dywanika asfaltowego?

- Obecna jeszcze Rada opracowała program remontu dróg gminnych i transportu rolnego. Sądzę, że następna będzie kontynuatorem. Na 2015 rok przygotowany jest remont ul. Kasztanowej, Krakowskiej, Fornalskiej oraz drogi w Głębocku i do cmentarza w Gnojnej. Jeżeli pan pyta o Tarnów Grodkowski to aktualnie trwa tam budowa drogi gminnej. Faktem jest, że remontu wymaga w tej miejscowości droga powiatowa i to jest temat dla nowych radnych powiatowych. Gmina już wcześniej dofinansowała budowę chodnika i złożyła deklarację dofinansowania dokończenia tego zadania w kierunku ul. Wrocławskiej. Dynamicznie rozwijające się przy ul. Traugutta budownictwo indywidualne sprawia, że konieczne jest tam zaplanowanie i zrealizowanie nowej drogi i to jest temat dla następnej rady.

 

10. Nadal pojawiają się zarzuty mieszkańców, że najwięcej środków idzie do miasta niż do sołectw, a niektóre z nich są cały czas pomijane. Proszę przedstawić proporcje, jak w ostatnich latach gmina inwestowała w sołectwach i w samym mieście, jak podział tych środków i inwestycji przekłada się na rozwój poszczególnych miejscowości?

- Temat stary jak świat mieszkańcy wsi mają żal, że więcej pieniędzy idzie na miasto. Natomiast mieszkańcy miasta twierdzą, iż Burmistrz mieszka na wsi i tylko tam inwestuje. Oczywiście trudno zachować idealne proporcje, ale przedstawię Państwu wyliczenia i sami wyciągnijcie wnioski:

 W okresie 2010-2013:

- na wieś została przeznaczona kwota 23 727 308 zł, w tym projekty unijne 12 902 725 zł,

- na miasto została przeznaczona kwota 18 426 918 zł, w tym projekty unijne 11 758 342 zł,

A od 2003 do 2013 wyglądało to następująco:

Może rodzić się pytanie, gdzie jest dodatkowe 100 mln zł, o których wcześniej mówiłem. Ale do tych środków unijnych, które przeszły przez budżet gminy i wykazane są w tabeli należy dodać programy realizowane przez nasze jednostki przy wsparciu urzędu np.: GRODWiK – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji, OKiR – nagłośnienie, inteligentne oświetlenie, studio realizacji filmów, hala sportowa. Z programów unijnych korzystały również OPS, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz oświata. Czasami inwestycje są bardziej widoczne w mieście ze względu na zgrupowanie ich w jednym miejscu. Inwestycje wiejskie są zdecydowanie rozproszone np. w jednej miejscowości robimy drogę, w drugiej świetlicę, w trzeciej kanalizację, w jeszcze innej oświetlenie, a w mieście wszystkie te cztery. Co do kwestii pomijania to oceniłbym to w ten sposób, że jeżeli w jednej miejscowości zainwestujemy więcej, to z tymi zadaniami już do niej nie wracamy i rozpoczyna się inwestowanie w następnym sołectwie.

 

11. Coraz mnie mieszkańców odwiedza basen miejski w Grodkowie, który jest w katastrofalnym stanie. Środków na jego remont nie ma, a bezpieczeństwo kąpiących się w nim pogarsza. Gmina Głuchołazy za blisko 6 mln zł sama wybudowała nowoczesny basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który nie otrzymała żadnej dotacji. Jakie plany, co do remontu starego lub budowy nowego basenu ma gmina Grodków, czy nie można pójść śladem gminy Głuchołazy i z własnych środków budżetowych zrealizować tą inwestycję?

- Każda gmina ma swoje priorytety i ma swoje problemy. Gratuluję gminie Głuchołazy budowy basenu. Natomiast my mamy plan budowy basenu krytego. Projekt wykonania tego zadania zakładał uruchomienie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dwukrotnie ogłaszaliśmy negocjacje, ale ze względu na kryzys gospodarczy brak było zainteresowania inwestorów prywatnych. Oczywiście moim pragnieniem jest, aby taki obiekt powstał na terenie naszej gminy, ale zawsze stawiałem warunek – zdobędziemy środki zewnętrzne – inwestujemy, a środki własne są tylko dodatkiem. Realizacja kosztownych inwestycji z własnych środków zablokuje wiele innych zadań. Same pytania, które Pan dzisiaj zadał pokazują, jaka jest skala potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

 

12. Przez blisko 12 lat nie udało się Panu doprowadzić do porządku miejskiego parku przy ulicach Elsnera i Krakowskiej. Mieszkańcy wciąż narzekają na brak szerokich chodników, oświetlenia alejek, ogrodzenia oraz zły stan skateparku. Wszędzie jest pełno porozbijanych butelek po alkoholu, a przez brak monitoringu bezpieczeństwo w tym miejscu pozostawia wiele do życzenia. Jak zamierza Pan w najbliższym czasie uporządkować ten teren, który mógłby stać się prawdziwym centrum rekreacji dla całych rodzin?

- Jestem zdziwiony tym pytaniem, ponieważ park przy ulicy Elsnera został uporządkowany, są nowe alejki, przy których umieszczono nowe ławki, nasadzono nowe drzewa, odnowiono trawniki, zabezpieczono uszkodzony miłorząb. Idąc dalej w kierunku cegielni wykarczowano zarośla, uporządkowano teren wokół stawu, powstał plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze dla najmłodszych, w trakcie remontu jest skatepark. W budżecie przyszłorocznym planujemy zrealizować oświetlenie i dokończyć wyposażenie placu zabaw, aby był to jednolity kompleks rekreacyjny. Jeszcze w tym roku na tym terenie powstanie kilka plenerowych siłowni do ćwiczeń.

 

13. Od wielu lat w zabytkowym wiatraku działa bar, który nie przynosi miastu chluby. Stan samego zabytku, jak i infrastruktura wokół niego się pogarsza. Także młodzież wracająca z tego lokalu nagminnie niszczy urządzenia w parku na Cegielni, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. Jak można rozwiązać ten problem? 

- Żaden monitoring, policja, straż miejska nie zapobiegnie głupocie wandali, może ją tylko ograniczyć. Ważna jest mądrość i współdziałanie nas wszystkich i uwrażliwianie na tego typu patologie.

 

14. W mijającej kadencji można było zauważyć, iż gmina Grodków ma problem z efektownym realizowaniem inwestycji. Pojawia się dobry pomysł na wykonanie inwestycji, ale z jej finalizacją jest już problem. Brakuje też kreatywności na etapie projektowania. Przykładowo, w parku miejskim wchodząc od ulicy Reymonta są wykonane zbyt wąskie ścieżki dla pieszych, które za chwilę będzie trzeba naprawiać. Brakuje w tym miejscu kostki brukowej lub dywanika asfaltowego. Również reflektory na grodkowskim Rynku są włączane zaledwie dwa razy w roku i nie można zaprezentować w nocy w pełni doświetlonego budynku Ratusza. Z kolei przy remoncie ulicy Wrocławskiej zapomniano już o możliwości wykonania wjazdu na parking samochodowy przy ulicy Słowackiego. Jak według pana można ten problem rozwiązać, komu brakuje kreatywności urzędnikom czy projektantom?

- Dość często spotykam się z takim podejściem do inwestycji. Jedni mówią - „Nic nie robią”, drudzy mówią - „Robią, ale… nie w tym miejscu, nie taki materiał, nie taki kolor, można było w innym miejscu, to jest za szerokie, to jest za niskie, ect.” Fakty są inne, każda inwestycja jest analizowana na etapie projektu, który musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, w wielu wypadkach zaopiniowany przez różnego rodzaju instytucje np. konserwator zabytków, komisja do spraw organizacji ruchu i inne. Nie zawsze pomysły są zgodne z przepisami lub zachowaniem bezpieczeństwa. Trudno jest zadowolić wszystkich natomiast bardzo miłe są opinie tych, którzy przyjeżdżają do naszej gminy i zauważają, że następują pozytywne zmiany.

 

15. Jak zamierza Pan rozwiązać problem bezrobocia w naszej gminie?

- Zadaniem Gminy jest przede wszystkim stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju firm i związanych z tym powstawaniem nowych miejsc pracy, a to się wiąże z:

 

• Aktualnym planem zagospodarowania przestrzeni Gminy

Podstawowym dokumentem, który powinien obowiązywać jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem określonych terenów pod inwestycje. Gmina Grodków, jako jedna z nielicznych w Województwie Opolskim objęła planem zagospodarowania przestrzennego cały teren administracyjny. Uwzględniono w nim tereny pod inwestycje w mieście, tereny przy węźle autostradowym Przylesie oraz w sołectwach. Wszystkie propozycje zmiany planów, są w miarę możliwości finansowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem, rozpatrywane na bieżąco.

• Przygotowaniem terenów inwestycyjnych

Podstawowym problemem naszej gminy jest brak obszarowo dużych terenów inwestycyjnych będących własnością Gminy. Większość z nich jest własnością prywatną. Taka sytuacja powoduje, że gmina może być tylko i często tak działa, pośrednikiem w działaniach pomiędzy potencjalnym inwestorem a właścicielem terenu inwestycyjnego. Natomiast w celu uatrakcyjnienia gminnych działek inwestycyjnych, trzy działki o łącznej powierzchni 9 ha zostały włączone, jako podstrefa do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

• Komunikacja

W tym zakresie upatrujemy duże szanse dla Gminy, ponieważ jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani poprzez nowe inwestycje (obwodnica, dojazd do autostrady A4 oraz wyjazd drogą 401 w kierunku południowym na Nysę). Wybudowaliśmy nową drogę gminną tzw. Przemysłową łącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną do terenów przemysłowych. Nie bez znaczenia jest również utrzymanie biegnącej przez Grodków linii kolejowej, dzięki której wykonywane są przewozy osób i transportowany jest towar. Jako Gmina aktywnie włączamy się w dofinansowanie nierentownych linii autobusowych PKS, w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdu do szkół i do pracy.

• Podatki

Chciałbym zwrócić uwagę, że od kilku lat utrzymujemy stawkę podatku od działalności gospodarczej w dolnych granicach stawek, których wysokość wskazuje Ministerstwo Finansów. Takie działanie przekłada się również na brak refundacji utraconych dochodów przez gminę. Pomimo tego chcielibyśmy takie działanie utrzymać, w miarę możliwości finansowych Gminy.

• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu

W celu zminimalizowania skutków bezrobocia Gmina Grodków aktywnie współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu. Zatrudniane są duże grupy bezrobotnych, a na ten cel przeznaczamy również własne środki budżetowe.

• Absorpcja środków unijnych

Kolejnym działaniem w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, jest aktywne pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje. Dzięki temu nasi wykonawcy lub z poza naszego terenu, często zatrudniając, jako podwykonawców naszych mieszkańców- uruchamiają miejsca pracy. Jeżeli chodzi o ten zakres działania to jesteśmy w pierwszej dziesiątce gmin w województwie.

• Inna działalność

Są to działania polegające na stworzeniu w Gminie funduszu pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw- aktualnie są prowadzone prace w tym zakresie. Innymi są też programy związane z niepewnością i bojaźnią mieszkańców przed nowymi technologiami, przykładem są tutaj elektrownie wiatrowe. Protesty i odwołania wpływają na przedłużające się procesy inwestycyjne.   

 

16. Wielu mieszkańców narzeka na brak skuteczności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – filia w Grodkowie. Brakuje odpowiednich programów pomocowych dla bezrobotnych na start, którzy znajdą pracę, ale nie stać ich na opłacenie noclegu czy dojazdu do pracy. Czy ma Pan może jakiś pomysł, aby przy pomocy gminy Grodków można było uruchomić pilotażowy program dla bezrobotnych?

- PUP jest w ciężkiej sytuacji, ponieważ uzależniony jest od środków rządowych, stara się występować o środki na różnego rodzaju programy, ale nie zawsze są one dostępne. Najczęściej są to różnego rodzaju formy finansowania robót publicznych, interwencyjnych, staży, w których gmina aktywnie uczestniczy, obecnie dofinansowujemy wyżej wymienione programy w kwocie około 200 tys. zł. 

 

17. W centrum miasta jest zbyt dużo pustych lokali do wynajęcia, a z miesiąca na miesiąc znikają kolejne małe rzemieślnicze zakłady pracy. Czy przez najbliższe lata nasze miasto będzie umierać czy tętnić życiem?

- Na to pytanie nie odpowie dzisiaj nikt. Ten problem dotyka takich miasteczek jak nasze. Duże supermarkety z możliwością sprzedaży, prowadzenia usług, gastronomi oraz kin, sprzedaż internetowa są główną przyczyną takiej sytuacji.

 

18. W tym roku powstała podstrefa ekonomiczna w Grodkowie. Mieszkańcy zarzucają Panu, że mogła ona powstać dużo wcześniej. Czy rzeczywiście tych uregulowań prawnych nie dało się zrealizować wcześniej np. podczas pierwszej Pana kadencji rządzenia naszą gminą?

- Nie było takiej możliwości i nie dotyczy to tylko uwarunkowań prawnych. Aby teren mógł być objęty strefą ekonomiczną powinien być dobrze skomunikowany, czyli mieć dogodny dojazd przynajmniej do granicy działki, mieć atrakcyjne położenie (np. przy obwodnicy). Doprowadzone media, kanalizację, wodę; dobrze, jeżeli jest też gaz oraz energia i wreszcie być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Te wszystkie elementy musieliśmy wykonać: obwodnica, modernizacja dróg, budowa kanalizacji i wody. Tych spraw nie da się załatwić w krótkim odstępie czasu. Także przygotowanie wniosku i złożenie go do zarządu strefy, a następnie do Ministerstwa Gospodarki. Oczekiwanie na wszystkie decyzje trwa długo. I nie wszyscy wnioskodawcy przechodzą te weryfikacje pozytywnie. 

 

19. Czy pojawili się już jacyś inwestorzy, którzy mogliby otworzyć, chociaż jeden zakład pracy w podstrefie ekonomicznej, gdzie pracę znalazłoby od 100 do 300 mieszkańców gminy Grodków?

- Mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie naszą podstrefą, nie tyko inwestorów z, zewnątrz, ale także miejscowi przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że pojawi się pierwszy inwestor. Jednocześnie przestrzegam przed oczekiwaniem, że będą tutaj wielkie inwestycje, które będą przynosić kilkaset miejsc pracy. Liczę na średnich inwestorów, którzy będą zatrudniać po 20-50 osób.

 

20. Grodków w całej Polsce słynie z piłki ręcznej. Promocję miastu przynosi I-ligowy klub Olimp. Jak wykorzystać ten potencjał przy okazji organizacji Mistrzostw Europy 2016 w piłce ręcznej mężczyzn, które odbędą się w Polsce?

- Jeżeli Pan myśli o bazie pobytowej to jest to mało realne, aby powstały takie, jak podczas EURO 2012 w piłce nożnej. Drużyny, które uczestniczą w takich imprezach przebywają w miejscu rozgrywania spotkań, tak było podczas Mistrzostw Świata w piłce siatkowej. Jednak, gdyby było inaczej to, jako gmina Grodków jesteśmy przygotowani. Możemy wskazywać jedyny w województwie 5-cio gwiazdkowy hotel w Sulisławiu, a Grodków ma nowoczesną halę sportową. 

 

21. Grodków słynął także kiedyś z motocrossu, na który przychodziły całe rodziny by podziwiać ten ekstremalny sport. Niedawno powstał Auto-Moto Klub, którego marzeniem jest przywrócenie tego typu imprez, aby zawodnicy nie musieli tylko jeździć do innych miejscowości, ale żeby mogli także się zaprezentować przed własną publicznością. W jaki sposób miasto może pomóc klubowi i przyczynić się do otwarcia toru?

- Nie mogę się do tego tematu odnieść, bo nie znam warunków, jakie tory tego typu muszą spełnić, aby otrzymać licencję na rozgrywanie zawodów. Przypuszczam, że gdyby to było możliwe zawody już dawno by się odbywały.

 

22. Jakie według Pana są jeszcze największe problemy naszego miasta i jak można je rozwiązać?

- Zadał mi Pan ponad 20 pytań, z których już wynika wiele spraw do rozwiązania, gdybym chciał spełnić wszystkie oczekiwania z tego wynikające zabrakłoby nam kilkunastu budżetów. Proszę zwrócić uwagę, że mimo sukcesu, jakim było pozyskanie dodatkowych 100 milionów zł, to w dalszym ciągu są potrzeby w zakresie budowy kanalizacji, ponieważ nie posiada jej jeszcze 20% mieszkańców. Musimy budować i naprawiać kolejne drogi, pozyskiwać lokale komunalne i socjalne. Wspominał pan o Domu Kultury, remoncie wewnątrz ratusza, uaktywnieniu strefy ekonomicznej, rozwiązaniu problemu transportu pasażerskiego. W mojej ocenie dla nowo wybranej rady i burmistrza pracy nie zabraknie. Wracając do pytania o możliwość rozwiązywania problemów to ważnym elementem jest współpraca, konsekwencja w działaniu i przygotowanie gminy do nowego okresu finansowania.

 

23. Jak ocenia Pan mijającą swoją kadencję, ile z obietnic wyborczych udało się zrealizować, a o jakich problemach chciałby Pan zapomnieć lub z jakich decyzji chciałby Pan się wycofać?

- Ciągle będę powtarzał, że ważne jest realizowanie inwestycji z maksymalnym pozyskiwaniem środków z zewnątrz. I to się udało, kolejne pieniądze wpłynęły ze środków unijnych z programów rządowych: ANR, PUP i resortów. Dokończyliśmy budowę kanalizacji w 18 miejscowościach oraz na nowym osiedlu w Tarnowie Grodkowskim. Wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy rekordową ilość dróg. Sam byłem zaskoczony podsumowaniem. Miasto, ulice: Wrocławska, Słowackiego, Warszawska, Otmuchowska, Szpitalna, Elsnera, Moniuszki, Szkolna, Powstańców Śląskich, Głowackiego, Tetmajera. Wioski: Jaszów, Bogdanów, Strzegów, Gierów, Jędrzejów, Starowice, Nowa Wieś Mała, Tarnów Grodkowski, Osiek, Żelazna, Lipowa, Młodoszowice, Wojsław, Wierzbnik, Przylesie, Kopice, Jeszkotle, droga przez las na odcinku Jeszkotle - Gnojna i podobna droga na trasie Żelazna - Grodków, Gierów, Kolnica. Jeżeli chodzi o oświatę utrzymaliśmy wszystkie miejsca pracy i oprócz bieżących remontów prawie w każdej placówce udało się wyremontować gruntownie największą szkołę w gminie PSP 3 i wybudować boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół w Jędrzejowie. Może o tym mało się mówi, ale poprawiło się nam bezpieczeństwo, ponieważ wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają wymienione samochody. Pożegnaliśmy się z żukami. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to jeszcze jednym tematem jest rozbudowa strażnicy w Bąkowie, jest to ta obietnica, która nie została zrealizowana. Kulejącym tematem jest doświetlenie miejscowości wiejskich i niektórych części miasta. Mimo wykonania oświetlenia w Jaszowie, Bąkowie, Głębocku, Wojsławiu, Starowicach, na ulicach Wiejska i Cicha, to potrzeby w tym zakresie są ciągle duże. Przed nami wykonanie oświetlenia na osiedlach popegeerowskich. Współpracowaliśmy z innymi samorządami i firmami na rzecz gminy np. dofinansowanie budowy chodników w Tarnowie Grodkowskim i Lipowej. Dofinansowanie utrzymania wydziału komunikacji, dofinansowanie przewozów pasażerskich do Opola i innych miejscowości na terenie gminy. Natomiast nie przyniosła oczekiwanych efektów współpraca z województwem w zakresie budowy obwodnicy Gnojnej. Na obecną chwile otrzymaliśmy informację o wprowadzeniu do planów inwestycyjnych województwa gruntownego remontu drogi przebiegającą przez wieś oraz remontu odcinka drogi od Gnojnej do obwodnicy Grodkowa. Nie zrealizowaliśmy tematu budowy krytego basenu o przyczynach mówiłem wcześniej, jednak liczę, że temat jest w dalszym ciągu aktualny. Kończąc mogę powiedzieć, że większość planowanych inwestycji udało się zrealizować, a część z nich jest w trakcie realizacji.

 

24. Jak by Pana określili przyjaciele?

- Proszę się zwrócić z tym pytaniem do moich przyjaciół.

 

Komentarze

Grodkowianin (niezweryfikowany)
Dlaczego zlekceważył Pan dziś

Dlaczego zlekceważył Pan dziś wyborców?czyżby czuł Pan paniczny lęk przed pytaniami Pana Kwiatkowskiego?A może boi się Pan że to co ujawnia sie na spotkaniach przedwyborczych jest szczerą prawdą i podlega pod paragraf?.Bardzo dużo sie dowiedziałem podczas tych spotkań i szczerze mówiąc włos na głowie mi sie jeży,boję się was rządzących teraz miastem,nie mogę uwierzyć że to co robicie jest prawdziwe,wciąż wydaje mi sie że to tylko zły sen,że w państwie demokratycznym te przegięcia są niemożliwe....burmistrzu,miej Pan honor i odejdź z Bogiem jak najdalej od Grodkowa.

reklama

Kalendarz imprez

n p w ś c p s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31