Zostań strażnikiem miejskim

Kandydat na to stanowisko musi posiadać obywatelstwo polskie, musi mieć ukończone 21 lat i mieć pełne prawa publiczne. Pod uwagę będą brani kandydaci z minimum średnim wykształceniem o nienagannej opinii i dobrej sprawności fizycznej i psychicznej. Kandydat nie może tez być karany.

 

Preferowane będą osoby, które wcześniej pracowały w Straży Miejskiej (gminnej) oraz posiadające dodatkowe uprawnienia np. z zakresu ratownictwa medycznego. Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi komputera, języków obcych i prawo jazdy kat. B. Osoba podejmująca pracę na stanowisku Strażnika Miejskiego po raz pierwszy zatrudniana będzie na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. W tym czasie odbędzie szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

 

Osoby chętne do pracy w Straży Miejskiej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Grodkowie, do dnia 20 grudnia br. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej -(http://bip.grodkow.pl/ogloszenia/ogloszenia,o,naborze.html) - dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów)

- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- referencje z poprzednich zakładów pracy,

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- oświadczenie o posiadaniu sprawności fizyczno-psychicznej niezbędnej do pełnienia obowiązków na w/w stanowisku pracy,

 

Obecnie Straż Miejska w Grodkowie liczy trzech strażników. W przyszłości ma być ich więcej, co pozwoli także na realizację dodatkowych służb przez umundurowane patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane.

 

- Od września nasi strażnicy pracują do godz. 19. Jeśli w najbliższym czasie przyjmiemy kolejnych nowych funkcjonariuszy to będziemy się zastanawiać nad zmianą grafiku pracy – informuje Paweł Borkowski, komendant Straży Miejskiej w Grodkowie.

 D. Kapinos

Większa liczba strażników miejskich, a co za tym idzie większa liczba patroli ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Grodków.

Komentarze

wasz Ekolog (niezweryfikowany)
"Świnie według monsanto" grożny Roundup i Aspartam- Monsanto

Polecam 12 minutowy film o GMO http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8 Wstsząsnoł całym światem ,gdy zainteresuję Cie co jemy to francuski film Marie-Monique Robin "Świat według Monsanto " http://www.youtube.com/watch?v=ULPn0de1dhA lub " Świnie według Monsanto "

Dodaj komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe CAPTCHA.
Te pytanie służy sprawdzeniu czy jesteś prawdziwym człowiekiem czy spam botem.
Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama

Kalendarz imprez

n p w ś c p s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31